Αρχείο κατηγορίας Boxer clubs

boxer clubs

Το ξέρατε ότι…το 1896, ιδρύθηκε στο Μόναχο η πρώτη λέσχη boxer,που ονομάστηκε Γερμανική Λέσχη boxer. Το πρώτο Γερμανικό πρότυπο ράτσας συντάχθηκε και υιοθετήθηκε στα 1902. Το 1905, όλες οι Γερμανικές λέσχες συνενώθηκαν και ενέκριναν το πρότυπο Μονάχου και το βιβλίο ράτσας…
Boxer Dog Clubs:
American Boxer Club
Boxer Club of Western New York
East Bay Boxer Club – California
Sacramento Valley Boxer Club – California
Tampa Bay Boxer Club – Florida
Georgia Boxer Club
East Tennessee Boxer Club
Eastern Boxer Club
The Bluebonnet Boxer Club – Texas
Houston Boxer Club – Texas
Dallas Boxer Club
Boxer Club Of Louisiana
Boomer Boxer Club – Oklahoma
Boxer Club of Colorado
Boxer Club of Arizona
Boxer Club of Oklahoma
Greater St. Louis Boxer Club
Missouri Valley Boxer Club – Nebraska
Heart of America Boxer Club – Missouri
Mid West Boxer Club
Maryland Boxer Club Midland Boxer Club
Michigan Boxer Club
Saucon Valley Boxer Club
Spokane Boxer Club
Tarheel Boxer Club – NC
Tree Towns Boxer Club
Middlesex Boxer Club – Massachusetts
Oregon Boxer Club
Pacific Northwest Boxer Club
New Jersey Boxer Club
Potomac Boxer Club
Northwoods Boxer Club – Minnesota
Rhode Island Boxer Club
Take the Lead Organization

Governing Organizations:
FCI – Federation Cynologique Internationale
International All Breed Canine Association of America
The American Kennel Club
The Canadian Kennel Club
The Kennel Club of Great Britian
Westminster Kennel Club
Australian National Kennel Council
Continental Kennel Club
Crufts Dog Club
Kennel Club of Greece
Take the Lead Organization

Boxer Clubs Worldwide:
International Boxer Club
Boxer Club of Canada
Boxer Club of New Zealand
Council of Docked Breeds
Federation of Boxer Clubs of Southern Africa
UK Northern Boxer Club
Swiss Boxer Club
Boxer Club of France
Boxer Club of Italy
German Boxer Club
Boxer Club of Spain
Boxer Club of Holland
Boxer Club of Portugal
Russian Boxer Club
Danish Boxer Club
Dutch Boxer Club
Finnish Boxer Club
Swedish Boxer Club
Do you wish to ADD your URL to this category?
Contact us !