Αρχείο ετικέτας πρόγραμμα έκθεσης σκύλων 2015

Όμιλος Κυνόφιλων Ν.Κορινθίας 19 Απριλίου 2015

 Συνέχεια ανάγνωσης Όμιλος Κυνόφιλων Ν.Κορινθίας 19 Απριλίου 2015 

Κυνολογικος Ομίλος Ελλάδος 2 και 3 Μαΐου 2015

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνολογικος Ομίλος Ελλάδος 2 και 3 Μαΐου 2015

Κυνοφιλικός Όμιλος Μεσσηνίας 16 και 17 Μαΐου 2015

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνοφιλικός Όμιλος Μεσσηνίας 16 και 17 Μαΐου 2015

Κυνοφιλικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 23 και 24 Μαίου 2015

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνοφιλικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 23 και 24 Μαίου 2015

Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος – Greek Kennel Club 19,20 και 21 Ιουνίου

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος – Greek Kennel Club 19,20 και 21 Ιουνίου

Κυνολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2015

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2015

Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος – Greek Kennel Club 9,10 και 11 Οκτωβρίου 2015

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος – Greek Kennel Club 9,10 και 11 Οκτωβρίου 2015