Αρχείο ετικέτας cacib

Κυνολογικος Ομίλος Ελλάδος 2 και 3 Μαΐου 2015

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνολογικος Ομίλος Ελλάδος 2 και 3 Μαΐου 2015

Κυνοφιλικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 23 και 24 Μαίου 2015

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνοφιλικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 23 και 24 Μαίου 2015

Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος – Greek Kennel Club 19,20 και 21 Ιουνίου

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος – Greek Kennel Club 19,20 και 21 Ιουνίου

Κυνολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2015

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2015

Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος – Greek Kennel Club 9,10 και 11 Οκτωβρίου 2015

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος – Greek Kennel Club 9,10 και 11 Οκτωβρίου 2015

Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος 14 και 15 Νοεμβρίου

Συνέχεια ανάγνωσης Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος 14 και 15 Νοεμβρίου

2 x C.A.C.I.B. & 2 SPECIALTIES

Συνέχεια ανάγνωσης 2 x C.A.C.I.B. & 2 SPECIALTIES